Zadanie współfinansowane ze środków otrzymanych z MPiPS w ramach Programu Operacyjnego Funduszu Inicjatyw Obywatelskich.